Σήμερα 31 Οκτωβρίου γιορτάζουν

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Ονομαστικές Εορτές:
ΑΜΠΛΙΑ Αμπλία, Αμπλίος
ΑΠΕΛΛΗΣ Απελλής, Απέλλης
ΑΡΙΣΤΟΒΟΥΛΟΣ Αριστόβουλος, Αριστοβούλη
ΝΑΡΚΙΣΣΟΣ Νάρκισος, Νάρκισσος
ΣΤΡΑΤΟΝΙΚΗ Στρατονίκη, Στρατή, Νίκη

Αργίες:
Δεν υπάρχει κάποια αργία σήμερα.

Παγκόσμιες Ημέρες:
Παγκόσμια Ημέρα Αποταμίευσης
Παγκόσμια Ημέρα Πόλεων

Loading...

Leave a Reply